výtvarníčka, fotografka, ilustrátorka  

                                  

                                                
 
                                

                                

                                                     Umenie je  nekončiace dobrodružstvo....

 

               Narodila som sa v Nitre, kde žijem a tvorím ako slobodný umelecMojou doménou sú abstraktné obrazy, na ktorých zachytávam myšlienky, alebo sa venujem námetom, ktoré ma oslovili.    Svoju tvorbu  som predstavila  na  97 autorských  výstavách a  na  28 kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. Okrem maľovania fotografujem. Svoje fotografie som predstavila verejnosti na 5 autorských výstavách. V r. 2016 na  prestížnej  XVII. medzinárodnej výstave spojenej s udeľovaním  medzinárodných  cien umenia PREMIO INTERNATIONALE D´ARTE San Crispino v Taliansku,  mi bola  medzinárodnou odbornou porotou udelená špeciálna cena : " PREMIO SPECIALE DELLA CRITICA". 

 V Nitre, v  OC MAX  mám súkromnú  Art Galériu a  momentálne mám  nainštalovaných 3 výstavy doma i v zahraničí. ( viď.  sekciu "Výstavy").   Vystavovala  som  v Mexiku, vo  Francúzku, vo Viedni, v Taliansku, v Kyjeve, v Nemecku, v Poľsku, v Prahe  a  v Budapešti. Moje diela sa ocitli  v súkromných zbierkach na Slovensku  aj v zahraničí a vlastnia ich aj známe osobnosti. Zúčastnila som sa viacerých  domácich aj medzinárodných výtvarných plenérov. Som  členkou o.z. ARTEM v Bratislave, pod vedením PhDr. Ľ. Mozu, teoretika  a historika umenia, odborného znalca  pre výtvarné umenie, galeristu. Ilustrovala som 2 básnické zbierky A.A. Pižurného " Pandorina skrinka".

           Vo svojich dielach sa snažím zhmotňovať svoje pocity, ktoré prežívam, hlavne z optimistických stavov duše. Vychádzam z reality, maliarsky ju pretváram, zabstraktňujem.   V prevažnej miere tvorím diela v duchu expresívnej abstrakcie , kde môžem  slobodne pracovať s predstavivosťou .. Abstraktná tvorba dáva priestor fantázii a emóciám a preto rada  nechám divákovi interpretačnú sloboduVnímať je vždy viac ako iba vidieť... Tento smer mi ponúka obrovské množstvo variácií farieb,  kombinácií, ktoré spolu harmonizujú. Na abstraktnom umení ma  baví, že keď sa pozrieme na neho v rôznych citových situáciách, tak dokážeme vidieť stále niečo iné, komunikuje s nami a nie je  iba " obrazom na stene". Vytvorila som si vlastný imaginárny svet a svoj štýl, s vlastnou výstavbou kompozície, tvaru a koloritu.  Umenie stelesňuje snahu človeka o prekročenie seba samého. Mojím cieľom nie je  napodobňovanie prírody. Odliatok podľa prírody je tou najpresnejšou kópiou, akú možno dosiahnuť, ale je bez života. Nie ruka, ale duša maľuje...

  Z farieb mám rada najmä teplé odtiene. Pri svojej tvorbe používam akrylové farby. Ich schopnosť rýchle schnúť a vysoká kvalita farieb sa hodí na dynamické obrazy plné expresívnosti. Maľovanie je pre mňa relax. Je to spôsob, ktorým môžem zo seba dostať svoje pocity, nálady. Pozorujem viac dianie okolo seba a premietam si ho ako námety na maľby. Snažím sa byť v myslení pozitívna a pretaviť svoje sny  cez farby na plátno.  Relaxujem pri umení a inšpiráciu čerpám zo života, maľujem bezprostredne, spontánne. Moja ruka so štetcom sa vo chvíli inšpirácie stáva len nástrojom na vyjadrenie pocitov duše. 

        Abstrakcia je mojou doménou - slobodným prejavom, pripomínajúcim prírodu ako studnicu poznania.  Moja fantázia odhalila nežnosť v postavách žien, ktoré započali moju novú kapitolu figuratívnej tvorby, spojenú so snivou vesmírnou tematikou, zahalenou do tajov jednotlivých obrazov. V nich sa odzrkadluje aj kúsok mojej duše. Charakteristickým znakom mojej  tvorby sú obrazy bez rámov, čím podčiarkujem, že tu nejde o výrez skutočnosti, ale o skutočnosť samu, bezprostredne komunikujúcu s okolím. Absencia rámu umožňuje obrazu plynule prúdiť do okolitého prostredia, dotvárať ho, obohacovať. Bez ohraničenia rámom tak obraz nie je uzavretým svetom sám o sebe, ale dostáva v rôznych prostrediach nový život. Obklopme sa pozitívne pôsobiacimi dielami, ich energie sa prenesú do nášho podvedomia a môžu nás pozitívne ovplyvňovať. 

                                 Obraz v interiéri je tým správnym puncom niečoho výnimočného.

 

Mária Šefferová Art is a never-ending adventure... I was born in Nitra, where I live and create as a freelance artist. My domain is abstract paintings, where I capture thoughts and subjects that appeal to me. I mainly create works in the spirit of expressive abstraction, where I can let my imagination loose. I have presented my work at 101 author exhibitions and at 28 collective exhibitions at home and abroad. In 2016 at the prestigious XVII. international exhibition connected with the awarding of international art prizes PREMIO INTERNATIONALE D'ARTE San Crispino in Italy, I was awarded a special prize by an international expert jury: "PREMIO SPECIALE DELLA CRITICA". I have a private Art Gallery in Nitra, I have exhibited in Mexico, France, in Vienna, in Italy, in Kyiv, in Germany, in Poland, in Prague and in Budapest. In addition to painting, I also photograph. I presented my photos to the public at 5 author exhibitions.

 

 

 

  Navštívte aj moje fotografické stránky: 

         photo-seffer.webnode.sk   

 m-seffer-photography1.webnode.sk

m-sefferova-moje-ulovky3.

 

 

                        Penzión  FLORENS,  Konvalinková 12, Nesvady

                                           apartmány, štúdiá

 
  

Koniec četovej konverzácZobrazené Pi 11: Obrazy označené  ( * ) vo fotogalérii sú predané.