S Ivanom Ožvátom, sólistom SND, na vernisáži v OLGA ART Gallery v Bratislave

S Ivanom Ožvátom, sólistom SND, na vernisáži  v OLGA ART Gallery v Bratislave