/výtvarníčka, fotografka, ilustrátorka/

Volám sa Mária Šefferová, narodila som sa v Nitre, kde žijem aj tvorím. Venujem sa abstraktnej maľbe a čiastočne aj realizmu. Abstraktne umenie nazývané aj neobjektívne, nezobrazuje reálne postavy, alebo predmety. Je to  dynamické, originálne a jedinečné umenie. Abstrakcia je magický tanec umelcovej ruke a mysle, jeho emócií, nálady a jeho osobnosti. Abstraktné obrazy  boli, sú a budú veľkým trendom  v modernom interiéri. Nadčasový abstraktný motív nadšencov umenia baví, vzbudzuje v nich  zvedavosť a prebúdza kreatívneho ducha.

AbVo svojich dielach sa snažím zhmotňovať svoje pocity, ktoré prežívam, hlavne z optimistických stavov duše.Z farieb mám rada najmä teplé odtiene. Snažím sa byť v myslení pozitívna a pretaviť svoje sny cez farby na plátno. Inšpirácia prichádza nebadane, maľujem bezprostredne, spontánne. Múzou je vlastne moja duša. Moja ruka so štetcom sa vo chvíli inšpirácie stáva len nástrojom na vyjadrenie pocitov duše. Abstraktne umenie necháva priestor Vašej fantázii a predstavivosti. každý si môže abstraktne umenie interpretovať po svojom. Abstrakcia Vás stiahne do môjho rozpovedaného príbehu. Nechajte sa unášať na vlne abstrakcie, plnej emócií a pocitov.

bbst maliara. Abstrakcia vás vtiahne do môjho rozpovedaného príbehu. Nechajte sa unášať na vlne abstrakcie, plnej emócií  Chrakteristickým znakom mojej tvorby sú obrazy bez rámov. Absencia rámu umožňuje obrazu plynule prúdiť do okolitého priestoru, dotváraťho, obohacovať. Bez ohraničenia rámom tak obraz nie je uzavretým svetom sám o sebe, ale dostáva v rôznych prostrediach nový život. Výtvarné umenie je pre mňa prostriedkom sebavyjadrenia, forma prezentácie môjho vnútorného sveta, je to istá vizuálna komunikácia so svetom.  Len maľba s abstraktným motívom dokáže diváka preniesť cez hranicu nepoznaného. Dovolí mu, aby on sám v nej videl zmysel.

 " Abstrakcia umožňuje človeku vidieť myslou to, čo svojími očami fyzicky nevidí."

              V Nitre v Galérii OC MAX  Art  mám súkromnú galériu, kde mám vystavené vlastné obrazy. Výstava je predajná. Vystavených mám cca. 150 obrazov. Svoju tvorbu som predstavila na 98 autorských výstavách a na 25 kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. Vystavovala som vo Francúzku v Paríži, v Mexiku, v Poľsku, vo Viedni, v Prahe, v Maďarsku, na Ukrajine, v Taliansku a moje obrazy putovali aj do zahraničia. Vlastnia ich aj známe osobnosti. Okrem maľovania fotografujem, je to moja ďalšia veľká záľuba. Svoje fotografie som predstavila na 3 autorských výstavách a na viacerých kolektívnych výstavách. Zúčastnila som sa viacerých domácich aj medzinárodných výtvarných plenérov. Ilustovala som 2 básnické zbierky. Som  členkou o.z. ARTEM v Bratislave, pod  vedením  PhDr. Ľuboslava  Mozu, PhDr., teoretika umenia, výtvarného kritika, odborného znalca pre výtvarné umenie, galeristu, člena akadémie vied a umení.

Na prestížnej XVII.medzinárodnej výstave spojenej s udeľovaním medzinárodných cien umenia PRÉMIO INTERNATIONALE D ARTE San Crispino v Taliansku, mi bola medzinárodnou porotou udelená špeciálna cena. „ Premio speciale della critica.“

          Obklopme sa pozitívne pôsobiacimi umeleckými dielami, ich energie sa prenesú do nášho podvedomia a môžu nás pozitívne ovplyvňovať.

                              Navštívte aj moje fotografické stránky:

 
 
                                                

                                      https://photo-seffer.webnode.sk

 
                                              

                                      https://m-sefferova-moje-ulovky3.webnode.sk

 
                                             

                                      https://m-seffer-photography1.webnode.sk

 
                                             

                                     https://seffer-photography1.webnode.sk

 
 
 
 
 
 
 

               Penzión Florens v Nesvadoch    - ubytovanie  v štúdiách a v apartmánoch

                                                                                             

 

 

 

 

                                         

  
  

 

 

  

r   akLen maľba s abstraktným motívom dokáže "diváka" preniesť za hranicu nepoznaného. Dovolí mu, aby on sám v nej videl zmysel, dal jej význam a konkretizoval ju."Abstrakcia umožňuje človeku vidieť mysľou to, čo svojimi očami fyzicky nevidí."tné umenie necháva priestor vašej fantázii a predstavivosti.Každý si môže abstraktné umenie interpretovať po svojom.straktné umenie necháva priestor vašej fantázii a predstavivosti.Každý si môže abstraktné umenie interpretovať po svojom.aNadčasový abstraktný motív nadšencov umenia baví, vzbudzuje v nich zvedavosť a prebúdza kreatívneho ducha.lebo nereprezentačné umenie, je umenie, ktoré nezobrazuje reálne postavy alebo predmety. Je to dynamické, neočakávané, originálne a jedinečné umenie. Abstrakcia je magický tanec umelcovej ruky a mysle, jeho emócií, nálady a jeho osobnosti. Abstraktné obrazy vždy boli, sú a aj budú veľkým trendom v modernom interiéri.Abstrakcia existuje už viac ako 100 rokov. Priekopníkom moderného abstraktného umenia ako poznáme dnes je ruský maliar Wassily Kandinsky.

 

alebo nereprezentačné umenie, je umenie, ktoré nezobrazuje reálne postavy alebo predmety. Je to dynamické, neočakávané, originálne a jedinečné umenie. Abstrakcia je magický tanec umelcovej ruky a mysle, jeho emócií, nálady a jeho osobnosti. Abstraktné obrazy vždy boli, sú a aj budú veľkým trendom v modernom interiéri.Abstrakcia existuje už viac ako 100 rokov. Priekopníkom moderného abstraktného umenia ako poznáme dnes je ruský maliar Wassily Kandinsky.

 

straktné umenie, nazývané aj neobjektívne, alebo nereprezentačné umenie, je umenie, ktoré nezobrazuje reálne postavy alebo predmety. Je to dynamické, neočakávané, originálne a jedinečné umenie. Abstrakcia je magický tanec umelcovej ruky a mysle, jeho emócií, nálady a jeho osobnosti. Abstraktné obrazy vždy boli, sú a aj budú veľkým trendom v modernom interiéri.Abstrakcia existuje už viac ako 100 rokov.